Giới Thiệu

8B0033
Mã Số: 57-71N
Thông Tin Chi Tiết Phân Loại

57-71N: Cup Vàng, cao 40cm,  phi 12cm, cup kim loại, đế nhựa.

57-72N: Cup Vàng, cao 44cm,  phi 14cm, cup kim loại, đế nhựa.

57-73N: Cup Vàng, cao 49cm,  phi 16cm, cup kim loại, đế nhựa.

57-74N: Cup Vàng, cao 52cm,  phi 18cm, cup kim loại, đế nhựa.

57-75N: Cup Vàng, cao 57cm,  phi 20cm, cup kim loại, đế nhựa.

Màu Sắc:

Như hình đính kèm.

Giá: Call
Thêm vào giỏ hàng

Sản Phẩm Cùng Loại

Xem tất cả